(1)
Gonigroszek, D. Analiza Kognitywna Zmian Stylistycznych W przekładzie Perły Johna Steinbecka. MOaP 2015, 21, 89-105.