(1)
Salmeri, C. Problem Stylizacji W tłumaczeniu Dzieł Witolda Gombrowicza: Przegląd Badań Nad Angielskimi I włoskimi przekładami. MOaP 2015, 21, 139-152.