(1)
Michałowski, P. Raport MAK a Dydaktyka przekładu tekstów Specjalistycznych. MOaP 2013, 19, 83-92.