(1)
Gumul, E. O Metodzie Badawczej zapożyczonej Z Psychologii, Czyli Jak Zaprojektować I Przeprowadzić Badanie Za Pomocą Metody protokołów Retrospektywnych W tłumaczeniu Symultanicznym. MOaP 2021, 26, 31-54.