(1)
Kaźmierczak, M. Obraz Francji W Wybranych Rosyjskich przekładach "A Sentimental Journey" Sterne’a. MOaP 2020, 26, 113-134.