(1)
Warmuzińska-Rogóż, J. . Gdy Autorka Staje Się tłumaczką, a tłumaczka autorką: "Le désert Mauve" Nicole Brossard W przekładzie Susanne De Lotbinière-Harwood. MOaP 2021, 27, 109-124.