(1)
Solová, R. . „Przyjaciele Polskich książek” I „słudzy doskonałości”: Sylwetki tłumaczy W miesięczniku Polska (1970-1981). MOaP 2022, 28, 59-77.