(1)
Sonnenberg-Musiał, K. Z japońskiej Perspektywy: O wpływach Zachodnich W Opowiadaniach Rintarō Moriego (Ōgaia). MOaP 2022, 28, 127-139.