(1)
Lewicki, R. O Precyzji pojęć przekładoznawczych. MOaP 2023, 29, 9-22.