(1)
Bukowski, P. de B. Między słowem a Obrazem: O okładkach Jana Bukowskiego Jako przekładach Intersemiotycznych. MOaP 2023, 29, 63-92.