(1)
Warmuzińska-Rogóż, J. Tłumaczki I Ich przekłady – różnorodność ról W kontekście Kanadyjskim: Przykład Lori Saint-Martin. MOaP 2023, 29, 107-126.