(1)
Dębska, K. O możliwościach „nowej” Historii przekładu Na przykładzie Kilku dziewiętnastowiecznych tłumaczeń. MOaP 2023, 29, 69-88.