(1)
Kubaszczyk, J. Czy przekładoznawstwo to Nauka Oparta Na Solidnym Fundamencie? Hipoteza Podstawowych Praw przekładoznawstwa. MOaP 2019, 25, 9-36.