(1)
Solová, R. O (politycznych) Mechanizmach Selekcji tekstów Literackich Dla Czytelnika Zagranicznego: Na przykładzie miesięcznika "Polska: Czasopismo Ilustrowane" W Latach pięćdziesiątych XX Wieku. MOaP 2019, 25, 73-98.