(1)
Lewicki, R. Starzenie Się przekładów: Zmiany języka Czy Norm tłumaczeniowych?. MOaP 2019, 25, 99-116.