(1)
Elbanowski, A. „Jesteśmy wspólnikami”: Korespondencja João Guimarãesa Rosy Z tłumaczami. MOaP 2019, 25, 117-136.