(1)
Biernacka, A. (Nie)znaczące przesunięcia Gramatyczno-Stylistyczne W tłumaczeniu sądowym. MOaP 2019, 25, 183-198.