(1)
Tomaszkiewicz, T. Ewolucja kształcenia tłumaczy Zawodowych W kontekście Wyzwań współczesnego przekładoznawstwa I wymogów Rynku Pracy. MOaP 2019, 25, 199-216.