Bednarczyk, A. (2018). Rola tłumacza a potrzeby epoki (koncepcje rosyjskie). Między Oryginałem a Przekładem, 24(1 (39), 9–23. https://doi.org/10.12797/MOaP.24.2018.39.01