Wiraszka, Łukasz . (2020). Viewpoint in Translation of Academic Writing: An Illustrative Case Study. Między Oryginałem a Przekładem, 26(1 (47), 111–138. https://doi.org/10.12797/MOaP.26.2020.47.06