Hejwowski, K., & Szczęsna, A. (2016). Wstęp. Między Oryginałem a Przekładem, 22(1(31), 7–8. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.31.00