Lewicki, R. (2021). O integralności terminu „teoria przekładu”. Między Oryginałem a Przekładem, 22(1(31), 9–23. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.31.01