Tomaszkiewicz, T. (2021). Coraz bardziej interdyscyplinarny charakter badań przekładoznawczych. Między Oryginałem a Przekładem, 22(1(31), 43–59. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.31.03