Kaźmierczak, M. (2021). Na peryferiach teorii – trzeci język w przekładzie. Między Oryginałem a Przekładem, 22(1(31), 61–89. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.31.04