Zaliwska-Okrutna, U. (2021). Quod hodie non est, cras erit, czyli Czego dziś nie ma, będzie jutro. Qui multum habet, plus cupit, czyli Kto wiele ma, więcej pragnie. Między Oryginałem a Przekładem, 22(1(31), 91–104. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.31.05