Biel, Łucja. (2016). Tłumaczenie prawa unijnego a centralne pojęcia przekładoznawstwa. Między Oryginałem a Przekładem, 22(1(31), 105–117. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.31.06