Czubińska, M. (2021). Na(d)pisy teatralne – translacja pomiędzy sztuką a techniką. Między Oryginałem a Przekładem, 22(1(31), 151–164. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.31.09