Hejwowski, K., & Dębska, K. (2016). Przedmowa. Między Oryginałem a Przekładem, 22(2/32), 7. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.01