Siniawska‑Sujkowska, T. (2016). Teoria przekładu specjalistycznego w ZSRR i Rosji na tle ogólnej teorii przekładu. Między Oryginałem a Przekładem, 22(2/32), 41–55. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.04