Piotrowska, M. (2021). Intuicja tłumacza w kontekście badań przekładoznawczych. Między Oryginałem a Przekładem, 22(2(32), 57–71. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.05