Gaszyńska‑Magiera, M. (2021). Wokół recepcji przekładów poezji Pabla Nerudy w Polsce. Między Oryginałem a Przekładem, 22(2(32), 135–150. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.10