Nowakowska, M. (2016). Czy włoskie tłumaczenie może oddać francuskie rozróżnienie na czasy historii i dyskursu? : (na przykładzie tłumaczenia książki Antoine’a de Saint‑Exupéry’ego pt. Le Petit Prince). Między Oryginałem a Przekładem, 22(2/32), 151–169. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.32.11