Gałuskina, K. (2021). Tłumacz i tłumaczenie z perspektywy normy tłumaczeniowej: (PN-EN 15038 oraz PN-EN ISO 17100). Między Oryginałem a Przekładem, 22(3(33), 9–20. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.33.02