Solová, R. (2021). Egzamin na tłumacza przysięgłego a normy przekładowe: Na przykładzie kryterium terminologii i frazeologii specjalistycznej w polsko‑francuskich tłumaczeniach tekstów ekonomicznych. Między Oryginałem a Przekładem, 22(3(33), 21–40. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.33.03