Wołek‑San Sebastian, K. (2021). Z dziejów kształtowania się normy przekładu toponimów: Przypadek chorwacko‑polski. Między Oryginałem a Przekładem, 22(3(33), 55–68. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.33.05