Muszyńska‑Andrejczyk, A. (2021). Przekłady oper Giacoma Pucciniego – normy translatorskie a polska tradycja teatralna. Między Oryginałem a Przekładem, 22(3(33), 99–112. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.33.08