Chrobak, M. (2021). O normę dla bibliografii przekładów. Między Oryginałem a Przekładem, 22(3(33), 113–126. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.33.09