Bednarczyk, A. (2016). Rozważania o normie i tłumaczeniu. Między Oryginałem a Przekładem, 22(3(33), 127–142. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.33.10