Chrobak, M., & Jastrzębska, A. (2016). Przedmowa. Między Oryginałem a Przekładem, 22(4(34), 7–8. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.34.01