Warmuzińska-Rogóż, J. (2021). Norma i proces przekładu a nowe wyzwania tłumaczeniowe, czyli o kanadyjskiej hybrydyczności literatury i możliwościach jej przekładu. Między Oryginałem a Przekładem, 22(4(34), 25–38. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.34.03