Niziołek, R. (2016). Brak normy jako norma: Gombrowicz „tłumaczy” Ferdydurke. Między Oryginałem a Przekładem, 22(4(34), 39–65. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.34.04