Jędrzejko, P., & Salmeri, C. (2016). Odpowiedzialność przekładoznawcy, czyli o normatywności i granicach interpretacyjnej swobody tłumacza (przypadek Johna le Carré). Między Oryginałem a Przekładem, 22(4(34), 67–93. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.34.06