Szwebs, W. (2021). Tłumacz jako marka? O tym, co zastąpiło kryteria w internetowej recepcji przekładu Wielkiego Gatsby’ego Francisa Scotta Fitzgeralda. Między Oryginałem a Przekładem, 22(4(34), 95–116. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.34.07