Bibik, B. (2021). Przekłady starożytnych utworów dramatycznych – w zgodzie czy wbrew normom? Kilka refleksji o tradycji przekładoznawczej w Polsce. Między Oryginałem a Przekładem, 22(4(34), 117–134. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.34.08