Szumański, B. (2021). Norma w tłumaczeniu a poczucie utraty – próba psychoanalitycznej refleksji nad doświadczeniem przekładu. Między Oryginałem a Przekładem, 22(4(34), 135–149. https://doi.org/10.12797/MOaP.22.2016.34.09