Bednarczyk, A. (2015). Taras Bulba Mikołaja Gogola a tłumaczenie kozackiej przestrzeni kulturowej. Między Oryginałem a Przekładem, 21(1/27), 25–40. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.27.03