Rozwadowska, K. (2015). Rosja, kobieta, ekspresja…: O strategiach wyparcia Innego w tłumaczeniu Życia o. Wasyla Leonida Andriejewa. Między Oryginałem a Przekładem, 21(1/27), 41–55. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.27.04