Hampl, L. (2015). Procesy przekładu i metody translacyjne na materiale czeskim i polskim – ekwiwalencja realiów biblijnych. Między Oryginałem a Przekładem, 21(1/27), 89–110. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.27.07