Brzozowski, J., & Jastrzębska, A. (2015). Przedmowa. Między Oryginałem a Przekładem, 22(2(28), 7–8. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.28.01