Utri, R. (2021). The translator and his/her language/culture. Między Oryginałem a Przekładem, 22(2(28), 9–25. https://doi.org/10.12797/MOaP.21.2015.28.02